26th September 2022  admin  Category :

Kama duwani agaasimaayasha kale ee reerka ah ee xasiisyada Puntland ee  ay joogaan caruurta ku korsada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*